מיקומך בדף: שמאות מקרקעין > הפקעות ופיצויים

הפקעות ופיצויים

הפקעות

המשרד מספק הערכת שווי נכס מופקע וגובה הפיצויים בגין ההפקעה.

בחינת אופציית ביטול ההפקעה או פוטנציאל הפקעת הנכס בשלמות לאחר הפקעה חלקית.

 

 

תביעת פיצויים 197 - סוגי הפגיעות (עקיפה וישירה)

 

פגיעה עקיפה

הקימו לידכם או מולכם גורד שחקים, בעקבותיו נחסם לכם הנוף או שלא קיימת יותר הבריזה הטובה ממערב או נחסם לכם האור הטבעי בבית המגורים?

הגעתם למקום הנכון לבחון האם מגיע לכם כסף כפיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

עפ"י חוק ניתן לתבוע פיצויים כספיים בגובה הנזק בגין הפגיעה.

 

פגיעה עקיפה (על פי חוק התכנון והבנייה)

פגיעה עקיפה היא זו הנגרמת בעקיפין משינוי המשטר התכנוני, כגון עקב הקמת מפגע בסמוך למקרקעין. המשטר התכנוני החל על מקרקעין הנפגעים פגיעה עקיפה אינו משתנה. ניתן להשתמש ולבנות עליהם מבחינת המשטר התכנוני בדיוק כפי שניתן היה אלמלא אושרה התכנית הפוגעת, אלא שתכונותיהם של המקרקעין השתנו לרעה. הקמת מפגע, שהקמתו התאפשרה כתוצאה מהתכנית החדשה, עלול לפגוע באיכויות המקרקעין. אלה יהפכו ממקום שקט לרועש, ממקום שהאוויר בו נקי למקום בו איכות האוויר, הריח, וכדומה נחותה לעומת מצבו הקודם וכל כיוצא בזה. מקרקעין הנפגעים פגיעה עקיפה, יכול וייכללו בתכנית, אך יכול ויימצאו מחוצה לה (יצוין בהקשר זה, כי החוק הקיים מעניק פיצויים גם למקרקעין גובלים).

 

דוגמא: בצמוד לבית מגורים ליד הים בקומה עשירית יש נוף פתוח לים, בריזה ואור שמש טבעי, אושרה תכנית בניין עיר (תב"ע) שאישרה הקמת גורד שחקים אשר חוסם את הנוף הפתוח הקיים וכן אלמנטים משביחים נוספים הקיימים כחלק מתכונות המקרקעין. בעקבות אישור תב"ע שכזו ניתן לתבוע עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה את הפגיעה בערך הנכס שלכם.

אם אתם מבינים כי ערך הנכס בידכם ירד, אך אינכם יודעים מה צריך לעשות בכדי לקבל פיצויים פנו למשרדנו וקבלו בחינת כדאיות הגשת תביעה והצעת מחיר.

 

פגיעה ישירה

אושרה תכנית בניין עיר הכוללת את שטח המגרש בבעלותכם? בעקבות התכנית שינו לכם את הייעודים, השימושים או הקטינו את זכויות הבנייה הקיימות?

הגעתם למקום הנכון לבחון האם מגיע לכם כסף כפיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

עפ"י החוק ניתן לתבוע פיצויים כספיים בגובה הנזק בגין הפגיעה.

 

פגיעה ישירה (על פי חוק התכנון והבנייה)

הפגיעה הישירה היא פגיעה הנגרמת עקב שינוי הנורמה התכנונית החלה על המקרקעין הנפגעים, כגון הפחתת השטח הכולל המותר לבנייה על אותם מקרקעין, שינוי ייעודם ושינוי הוראות בנייה שונות החלות עליהם. פגיעה ישירה היא לעולם פגיעה הנגרמת למקרקעין הכלולים בתחום התכנית והמשנה את המשטר התכנוני החל עליהם.

 

דוגמא: על קרקע המיועדת למסחר ומשרדים אשר זכויות הבנייה הינם 300% בחמש קומות אישרו תכנית בניין או מתאר המשנה את ייעוד הקרקע לתעשייה ומלאכה והקטינו את זכויות הבנייה ל-100% בשתי קומות.

 

מיום אישור התכנית הפוגעת יש לבעל הזכות בנכס 3 שנים לתבוע בגין ירידת ערך הנכס.

אם אתם מבינים כי ערך הנכס בידכם ירד, אך אינכם יודעים מה צריך לעשות בכדי לקבל פיצויים פנו למשרדנו וקבלו בחינת כדאיות הגשת תביעה והצעת מחיר.

 

לבחינת פגיעה ישירה או עקיפה לנכס של התקשור לפגישה ללא התחייבות.

 

מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

arrow&v

תודה שפנית אלינו, אורי רוזנצוייג