1/3

עורך דין ושמאי מקרקעין

כל השירותים במשרד אחד

 

פיצויים בגין 197 והפקעה

מס שבח סעיף 49 ז'

בחינת כדאיות כלכלית

בדיקת שווי נכסים

הפחתת היטל השבחה

פרסומים מקצועיים

תביעת ירידת ערך

איזון בין יורשים ושותפים

כל סוגי התביעות

הפחתת דמי היתר

 

ללא התחייבות !

בדיקה ראשונית פגישת ייעוץ

יצירת קשר

Success! Message received.

היטל השבחה

דמי הסכמה

דמי היתר

קיבלת דרישת תשלום ?

מכר ושכירות

לתב"ע או להיתר

ליווי תב"ע במקומי ומחוזי

ייצוג מול ועדת ערר

פיצויים והיטל השבחה

אדריכל

בעל מקצוע בתחום הנדל"ן ?

עורך דין

יזם/קבלן

ללא התחייבות !

בדיקה ראשונית פגישת ייעוץ

Success! Message received.

יצירת קשר